Listina mladých umělců

Listinu mladých umělců vydává každoročně Nadace Český hudební fond na základě usnesení rady Kruhů přátel hudby pro potřeby hudebních spolků ČR, Kruhů přátel hudby, které se ucházejí o příspěvek NČHF na koncertní sezónu. Zařazení koncertu mladého interpreta z aktuální listiny je jednou z hlavních podmínek poskytnutí nadačního příspěvku.

Rada KPH se tímto způsobem zároveň snaží propagovat nejmladší české talentované umělce a pomoci jim při zahájení samostatné koncertní činnosti.

Mladé umělce (občany ČR), většinou studenty nebo čerstvé absolventy vysokých hudebních škol, vybírá rada především na základě výsledků v prestižních mezinárodních interpretačních soutěžích a na doporučení významných vysokoškolských pedagogů jednotlivých oborů.

Umělci jsou na listině uváděni po 3 koncertní sezóny, pokud během této doby nepřekročí věkovou hranici, která je stanovena na 30 let u sólového hráče nebo pěvce a do 30 let průměrného věku členů komorního souboru.

Účast na listině může být přerušena například z důvodu studia v zahraničí, mateřské dovolené apod.
a interpret je pak zařazen znovu v následující koncertní sezóně. O podobě listiny pro danou koncertní sezónu rozhoduje rada KPH zpravidla na začátku ledna stávajícího kalendářního roku.

Návrhy kandidátů mohou během celého předcházejícího roku podávat pedagogové, hudební školy, hudební spolky, koncertní agentury, mohou žádat i sami umělci. K návrhu či žádosti by měl být připojen stručný profesní životopis interpreta, příp. doporučení pedagoga.


Rada Kruhů přátel hudby rozhodla svým usnesením z 10. 12. 2020 s ohledem na současnou situaci, kdy mnoho koncertů muselo být bez náhrady zrušeno, nesestavovat v r. 2021 novou listinu mladých umělců, ale stávající listinu o 1 sezónu prodloužit. Interpreti (soubory), kteří budou mít zájem, by tak na tomto seznamu mohli být uvedeni celkem 4 sezóny.

NČHF nebude znovu vydávat tiskem listinu s aktualizovanými životopisy ani upravovat životopisy ve stávající listině na svých webových stránkách. Aktualizovaný životopis může pořadateli zaslat interpret, kterého si zvolí pro koncertní vystoupení..

Současná listina bude tedy platit i pro koncertní sezóny KPH 2021/2022 a roční sezóny 2022 s tím, že setrvat na listině v další sezóně již nemajízájem:

  • sopranistka Lada Bočková,
  • kytarové duo CD (ukončuje činnost).

Listina mladých umělců 2020/2021 a 2021/2022

Přesunout se na začátek