118 00 Praha 1, Besední 3, Tel: 257 320 008, 257 326 975
Fax: 257 312 834 ; E - mail:
nadace@nchf.cz

Loga NČHF ke stažení (ZIP)

 Upozorňujeme, že pro r. 2014 byla vyhlášena pouze jarní grantová uzávěrka.
V termínu 30. 9. nebudou žádosti přijímány (netýká se žádostí KPH).

Datum poslední aktualizace: 17 . 10. 2014

banner