Pokyny k vyúčtování

Vyúčtování příspěvku na koncertní sezónu KPH musí obsahovat:

  1. přehled uskutečněných koncertů (příp. tištěný program sezóny), který by měl více méně odpovídat návrhu sezóny, na jehož podkladě byla stanovena výše příspěvku (týká se zejména uskutečnění koncertu mladého umělce z aktuální listiny);
  2. dokumentaci, tj. ukázku 1 – 2 programů či programu celé sezóny s uveřejněním loga NČHF, nebo jiným způsobem uvedené informace o poskytnutí nadačního příspěvku;
  3. vlastní vyúčtování poskytnuté částky, tzn. informaci, na jaký účel byl konkrétně nadační příspěvek použit, případně údaj o celkových nákladech na koncertní sezónu;

kopie účetních dokladů dokumentujících použití poskytnuté částky – faktura či smlouva a doklad
o úhradě (výdajový doklad, bankovní výpis).

Přesunout se na začátek