Pokyny k vyúčtování

Pořadatelské a vydavatelské projekty, individuální příspěvky

Vyúčtování nadačního příspěvku či grantu musí obsahovat:

  1. údaj o celkových skutečných nákladech na projekt (ev. i o příjmech);
  2. informaci o konkrétním použití poskytnutého příspěvku;

kopie účetních dokladů dokumentujících použití poskytnuté částky – faktura či smlouva a doklad
o úhradě (výdajový doklad, bankovní výpis).

V případě velkého množství dokladů (např. u honorářů, poštovného apod.) postačí jejich soupis
s uvedením čísla daňového dokladu;

  • ukázku tiskových materiálů s uveřejněním loga NČHF, nebo jiným způsobem uvedené informace
    o poskytnutí nadačního příspěvku;

Případně stručnou zprávu o projektu (u příspěvku na zahraniční studia je zpráva povinná!) a další přílohy podle podmínek uzavřené smlouvy (CD, publikace …).

Přesunout se na začátek