Aktuální grantové či výběrové řízení

Nadace Český hudební fond
vypisuje grantové řízení k získání příspěvku
na vydávání hudebního periodika v roce 2024
s uzávěrkou 15. 1., resp. 15. 1. 2024.

Do grantového i výběrového řízení NČHF jsou přijímány výhradně čitelně vyplněné formuláře „Žádost
o příspěvek Nadace Český hudební fond
“, doplněné o příslušné přílohy (soupis obligatorních příloh
je součástí formuláře).

Žádost je možné doručit osobně do data uzávěrky (do 15:00 hod.), nebo poštou. U žádostí zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.
Souběžně zašlete také prostřednictvím e-mailu (nadace@nchf.cz) příp. podrobnější popis projektu jako dokument word a rozpočet projektu jako tabulku excel nebo word.

UPOZORNĚNÍ:
Zachovávejte prosím stanovený formát formuláře (počet stránek).
Žádost s přílohami nesvazujte, nesešívejte, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných desek apod.

Přesunout se na začátek