Aktuální grantové či výběrové řízení

Nadace Český hudební fond vypisuje grantové řízení k získání příspěvku

na vydávání hudebního periodika v roce 2021 s uzávěrkou 15. 1. 2021.

Do grantového řízení jsou přijímány výhradně čitelně vyplněné formuláře „Žádost o příspěvek NČHF“, doplněné o příslušné přílohy (soupis obligatorních příloh je součástí formuláře).

Žádost lze doručit osobně do data vyhlášené uzávěrky (do 14:00 hod.), nebo poštou.

U žádostí zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.

Zachovávejte prosím stanovený formát formuláře (počet stránek). Žádost s přílohami nesvazujte, nesešívejte, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných desek apod.

Souběžně zašlete i prostřednictvím e-mailu (nadace@nchf.cz) případný podrobnější popis projektu jako dokument word, a rozpočet projektu jako tabulku excel nebo word.

Přesunout se na začátek