Setkání KPH

Celostátní setkání zástupců KPH 2021, které se mělo uskutečnit v Litovli ve dnech 21. – 23. května 2021, se ruší. Bude přesunuto na rok 2022, termín zatím není stanoven.

Přesunout se na začátek