půjčovna

button

Výsledky jarního grantového řízení 2016


NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND
vypisuje grantové řízení k získání příspěvku NČHF
 

na vydávání hudebního periodika v roce 2017.

s uzávěrkou 15. 1. 2017.

Do grantového řízení jsou přijímány výhradně čitelně vyplněné formuláře Žádost o příspěvek NČHF”,
doplněné o příslušné přílohy (soupis obligatorních příloh je součástí formuláře).
                                                                                                                     
Zachovávejte prosím stanovený formát formuláře (počet stránek).
Žádost s přílohami nesvazujte, nesešívejte, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných desek apod. Ponechte ji jako volné listy, ev. sepnuté svorkou.

Pozn.:  Vzhledem k tomu, že datum uzávěrky vychází v r. 2017 na neděli, budou žádosti přijímány
i 16. 1. 2017. U žádostí
zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.